Torna alla home page

bisibudo.net

.

 

Galleria di immagini

Album: Jita Kyo'ei 2009

i Maestri.jpg
Judo ed M.G.A.jpg
Kodokan Goshin Jutsu.jpg
Kodokan Goshin Jutsu 2.jpg
Kodokan Goshin Jutsu 3.jpg
parliamo di Jita Kyo'Ei.jpg
SEI RYOKU ZEN'YO KOKUMIN TAIIKO NO KATA.jpg
studio del Goshin Jutsu no Kata.jpg
e adesso tocca a voi ...jpg
e adesso tocca a voi 2....jpg
e adesso tocca a voi 3....jpg
e adesso tocca a voi 4....jpg
goshin jutsu no kata.jpg
il team.jpg
i Maestri Baccolini e Bisi dopo lo stage.jpg
i Maestri Baccolini e Bisi.jpg
tutti a tavola....jpg
i Maestri del Jita Kyo'ei.jpg
 
 
 

www.bisibudo.net | info@bisibudo.net | 2010-2014 | login